FantaMagie is onderdeel van de Groene Wijkweek en staat op zaterdag 16 september bij activiteitencentrum Jagershoef.

Tijdens de Groene Wijk Week staat een wijk in het teken van duurzaamheid, groen en leefbaarheid. Een week vol activiteiten voor alle bewoners – jong en oud – waarbij duurzaamheid een rol speelt. Maar dan anders!

Voor meer info zie; www.groenewijkweek.nl

De toegang is gratis