Organisaties

Kinderen hebben o.a. hier al naar hartenlust kunnen spelen;

BSO, specifieke doelgroep, gemeente of maatwerk. 

Natuurlijk kunnen ook organisaties mijn dienst afnemen!

Missie:

Kinderen laten opgroeien waarbij een gevoel van vrijheid wordt ervaren.

Dit wil ik bereiken doordat zij een manier aangereikt krijgen van spelen in vrijheid, ultieme uitdaging geboden wordt en vanuit optimale eigen fantasie spelen; hierdoor geluk, blijheid en rijkdom voelen.

Het recht van ieder kind is om zorgeloos, eindeloos en zonder goed of fout te kunnen/mogen spelen.

In deze tijden, waarin met name de digitale omgeving centraal staat, is het belangrijk dat er ook een tegenbeweging is en plaatsvindt.

Visie:

Door oneindige variatie en afwisseling in aanbod van materiaal, om mee te spelen, zorgt ervoor dat kinderen telkens opnieuw worden uitgedaagd.

Materialen uit de natuur, maar ook uit het dagelijks leven krijgen een andere dimensie.

Kinderen spelen onbeperkt, vanuit eigen fantasie. Kunnen elkaar opzoeken, maar ook individueel spelen. Dit zorgt ervoor dat kinderen worden voorzien in hun behoefte en wens om vrij te mogen spelen.  Spelen op deze manier draagt bij aan het ontwikkelen en groeien van enorm veel competenties die het kind in het dagelijks leven verder helpen.

Volgens Erik Scherder, ‘het kinderbrein wil spelen’, zijn 3 componenten essentieel:

  • Nieuwe dingen
  • Variatie/uitdaging
  • Iets moeite kost/moeite moeten doen

Erik Scherder vervolgt met; actief buiten spelen/sporten in een verrijkte omgeving zorgt voor controle over emoties en na dit spel een betere focus hebben op wat daarna volgt.

Het lekker in beweging zijn en blijven, wordt ook steeds meer van waarde, aangezien helaas in deze maatschappij het jonge kind ook steeds meer met obesitas te maken krijgt.

De uitvoering:

Naar de locatie met een bestelbus die volgeladen ligt met uitdagend materiaal die met name terug te halen zijn uit het dagelijks leven, veelal duurzaam en kosteloos.

De materialen wisselen af, aanbod kan variëren afhankelijk van het seizoen en/of de vraag.
Er wordt niet uit het oog verloren dat als kinderen een sterke voorkeur hebben voor een bepaald aanbod dit als basismateriaal kan dienen.

De bestelbus wordt tot aan de locatie gereden en kinderen komen zelf de materialen uit/bij de bus halen waar ze mee willen spelen. Voordat het tijd is om de activiteit af te sluiten komen ze de spullen zelf weer terugbrengen naar de bestelbus.

Het reguliere aanbod is dus mogelijk, maar ik krijg ook vaker een vraag gericht op maatwerk, dit kan natuurlijk ook! Neem contact met me op, dan bespreken we samen de ideeën en/of mogelijkheden en de prijs.  

FantaMagie

Mijn rol is naast het faciliteren;

Toezicht houden, prikkelen/stimuleren, gesprekjes aanknopen, behoefte peilen

Waarom?

Vanuit fantasie spelen, zonder dat het spel gestuurd wordt levert vele voordelen op:

Fantasie; oneindige mogelijkheden zien

Verbeelding; het ene moment is een plank een loopbrug, het andere moment een afrastering van iets…

Open spel; niks moet, alles kan

Tijdloos: materiaal kan telkens opnieuw gebruikt worden

Onafhankelijkheid; voelen dat je eigen keuzes mag maken

Eigen spel mogen creëren: eigen ideeën mogen/kunnen bedenken. Doordat je zelf dingen bedenkt en dit lukt, hierdoor groeit het zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen. Het kind voelt de sensatie van het zelf bedenken en (uit)proberen, van binnenuit.

Het verbindt met “de echte wereld”; (herkennen van) alledaagse dingen die een andere dimensie krijgen

Taalontwikkeling; overleggen, ervaringen delen met elkaar

Inzicht: creëert ruimtelijk inzicht

Sociale vaardigheden; creëert rollenspel. Teamverband; samen iets bedenken en uitvoeren/oplossen

Probleemoplossend vermogen; iets lukt niet zoals gedacht, opnieuw proberen/dingen aanpassen…lukt het op een andere manier wel?

Ontdekken; ontdekken van wat je allemaal kan doen met alledaags materiaal

Flexibiliteit; omgaan met teleurstelling als iets niet lukt of anders uitpakt dan gedacht

Creativiteit; nieuwe dingen ontdekken en uitproberen, uitgedaagd worden om met (nieuwe) ideeën/oplossingen te komen

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact met me op voor de tarieven.

FantaMagie
FantaMagie
FantaMagie

Zin in een geweldige activiteit?

Contact